Khoáng sản là gì? Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khai thác …

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản: 1. Khoáng sản là gì? Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật khoáng sản năm 2010 quy định: "Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất ...

Đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước …

Có hiệu lực từ ngày 15/5/2021, Nghị định số 41/2021/NĐ-CP, ngày 30/3/2021 của Chính phủ đã đưa ra quy định mới về mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định như …

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại tôi đang thực hiện một số công việc về mặt kỹ thuật với nguồn nước đô thị nên rất quan tâm tới nội dung này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn ...

Công văn 1014/ĐCKS-KTĐCKS 2014 hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác …

Số: 1014/ĐCKS-KTĐCKS. V/v hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014. Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo Công ...

Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 158/2016/NĐ-CP như sau: - Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 51 và điểm c khoản 2 ...

Trữ lượng khai thác là gì?

Trữ lượng khai thác được định nghĩa tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như sau: Trữ lượng khai thác là trữ lượng địa chất nằm trong ranh giới khu vực được phép khai thác; trong đó ...

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Sẽ loại bỏ những …

Đây là điều bình thường đối với một văn bản quy phạm pháp luật có tính điều chỉnh một chính sách lớn của nhà nước. ... các doanh nghiệp đề nghị xem xét lại việc quy định thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ ngày 1/7/2011 khi Luật khoáng sản có ...

Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính …

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG. Điều 1. …

Miễn tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng …

– Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2506/CT-QLN ngày 10/12/2015 về việc miễn tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Khái niệm bản quyền phần mềm theo luật 2021

Còn về khía cạnh bản quyền, đây là cách gọi khác của quyền tác giả đối với loại hình tác phẩm. Quyền tác giả được định nghĩa là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Như vậy có thể hiểu một cách khái quát về khái niệm bản quyền phần mềm chính là ...

Xử lý số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với đơn vị chưa khai thác

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3124/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên ngày 16/11/2018 về việc đề nghị hướng dẫn xử lý số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp đối với các đơn vị chưa khai thác, trả lại …

Mẫu 01/TB-CQKTKS Thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền …

Mẫu 01/TB-CQKTKS Thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP (Nghị định 126) về Luật quản lý thuế. Theo đó, Nghị …

Quy định về các khoản nghĩa vụ tài chính từ đất đai: Tiền sử …

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử …

Hướng dẫn đối tượng khai thác khoáng sản chịu thuế TN, phí …

Đối tượng chịu phí. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định này là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại. Điều 3. Người nộp phí. Người nộp phí bảo vệ môi ...

Công văn 859/TCT-CS năm 2023 về giá tính thuế tài nguyên …

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong quá trình thẩm định, trường hợp chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc giá tính thuế tài nguyên ban ...

Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là

Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt. Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là. Quyền khai thác giá trị sử …

Thông tư 247/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí nhượng …

Kê khai, thu nộp và quản lý phí nhượng quyền khai thác sân bay, càng hàng không theo Thông tư 247/2016. - Thông tư số 247 quy định người nộp phí phải …

Nghị định 203/2013/NĐ-CP phương pháp tính mức thu tiền …

a) Chủ trì tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản …

Nghị định 41/2021/NĐ-CPvề thu tiền cấp quyền khai …

Cụ thể, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xem xét điều chỉnh khi có một trong 04 trường hợp sau đây (thay vì 06 trường hợp như quy định cũ): Có sự điều chỉnh nội dung của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mà dẫn đến sự thay đổi về căn ...

Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS 2019 tính tiền cấp quyền khai thác …

Nội dung toàn văn Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS 2019 tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. V/v Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nhận được Công văn số 5494/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 6 năm 2019 ...

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền khai thác. + Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản. Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản đã …

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định: Đấu giá quyền …

16 hours agoĐấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các khu tái định cư Đồng Quýt, Đông Mạc (Nam Bốt đỏ Phù Nghĩa), Đông Đông Mạc, Cửa Nam (vườn hoa Đò Quan), Liên Hà I và khu đô thị mới Tây Đông Mạc, thành phố Nam Định (153 thửa); diện tích: 12.242,9 m2.

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: DN kêu, Bộ nói gì?

Khoản 1, Điều 77 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định, "Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhà nước thu …

Công văn 4799/TCT-KK 2018 nộp tiền cấp quyền khai thác …

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xác định nghĩa vụ phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp do Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt …

Không có quy định hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Đối với kiến nghị về việc hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp do không tiếp tục triển khai dự án vì vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi …

Mẫu 01/TB-CQKTKS Thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác …

Trên đây Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Mẫu 01/TB-CQKTKS Thông báo nộp tiền về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc hệ thống mẫu biểu về Luật quản lý thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ vui lòng hệ liên hệ. Để Download, tải ...

Nghị định 82/2017/NĐ-CP tính mức thu tiền cấp quyền khai thác …

Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với: 1. Các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài …

Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định thế …

Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định tại Điều 5 Nghị định này: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên các căn cứ theo công thức sau: T = Q x G x K1 x K2 x R. Trong đó: T - Tiền cấp quyền khai ...

Bỏ quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu

Đó là ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên Môi trường đang soạn thảo.

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền

Văn bản; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Số kí hiệu: 67/2019/NĐ-CP: Ngày ban hành: 05/08/2019:

Hợp đồng thuê khoán tài sản là gì ? Quyền và nghĩa vụ các …

Vì vậy, bên thuê khoán phải khai thác đúng mục đích ban đầu mà các bên thoà thuận. Bên thuê khoán có nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê, bảo dưỡng tài sản thuê bằng chi phí của mình; có nghĩa vụ thông báo theo định kì về tình trạng tài sản, tình hình khai thác công dụng ...

Thẩm định giá trị quyền khai thác mỏ khoáng sản

Khái quát về thẩm định giá trị mỏ khoáng sản: những mỏ khoáng sản được dùng để mua, bán, quyền chọn và góp vốn liên doanh trên cơ sở giá trị tương đối của sự tồn tại và …

Bỏ quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu

Tại dự Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 203/2013/NĐ-CP, cơ quan soạn thảo đã giãn nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác lần đầu, chẳng hạn giảm những trường hợp phải nộp tiền một lần, giảm số tiền phải nộp lần đầu, lùi …

Công văn 5562/TCT-KK năm 2015 về tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền

Công văn 5562/TCT-KK năm 2015 về tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành. Xem chi tiết và tải về văn bản số 5562/TCT-KK ban hành ngày 12/24/2015 ... việc xác định nghĩa vụ nộp tiền khai thác khoáng sản thuộc trách nhiệm của cơ ...

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web