Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH 2018 Luật Quy hoạch đô thị

4. Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn, trừ các quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh. 5.

DỰ THẢO LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị. 1. Hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 2. Các cơ quan quản lý về quy hoạch đô thị, quản lý …

Luật quy hoạch đô thị 2009 30/2009/QH12

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.

Những điểm nổi bật trong Dự thảo Luật Quy hoạch và các …

Về Khoản 1 Điều 4 Dự thảo Luật quy định: "Hoạt động quy hoạch phải tuân theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành …

(DOC) VẤN ĐỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VỚI SỰ THAM GIA …

vẤn ĐỀ quy hoẠch ĐÔ thỊ vỚi sỰ tham gia cỦa cỘng ĐỒng: thỰc trẠng tẠi cÁc quỐc gia phÁt triỂn trÊn thẾ giỚi vÀ viỆt nam. ... thỰc trẠng tẠi cÁc quỐc gia phÁt triỂn trÊn thẾ giỚi vÀ viỆt nam.

Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy hoạch xây dựng

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 2. …

Quyết định 59/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn …

Tên đồ án quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đ ồ ng đến năm 2030. 2. Vị trí: thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 3. Giới cận, quy mô điều chỉnh quy hoạch: a) Giới cận: - Phía Bắc và phía Tây: giáp ...

Luật quy hoạch đô thị năm 2020 mới nhất

Luật quy hoạch đô thị năm 2020: Ngắn gọn và đầy đủ nhất. 2. Nội dung quy hoạch đô thị. Đối với Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị được pháp luật quy định như sau: 1. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị được quy định tại Điều 5, thông tư số 12 ...

Quy hoạch chung đô thị

Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội đến năm 2030. Quyết định phê duyệt số: 2687/QĐ-UBND TP. Hà Nội.

Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất – Quy hoạch – Bản đồ – Tổng quan

Liên Quan là một thị trấn và cũng là huyện lỵ của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. ... Bản đồ các tỉnh thành VN; Quy hoạch quận huyện Việt Nam; ... Nên việc nắm được những điều cơ bản của Luật thừa kế …

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị trên lãnh thổ Việt …

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, …

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất. Thị trấn Đất Đỏ có diện tích khoảng 22,14 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Long Thọ, phía tây …

Qua so sánh dự thảo Luật Quy hoạch & Luật Quy hoạch đô thị …

Điều 17. Tư vấn lập quy hoạch và tư vấn phản biện độc lập tương tự như trong Điều 10 : Điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị Luật QHĐT, còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro dẫn đến độc quyền, …

Luật quy hoạch gặp khó, nhiều dự án đang bị 'treo' do quy hoạch

TTO - Do việc lập quy hoạch theo Luật quy hoạch gặp khó khăn, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết gỡ vướng mắc. Chiều 25-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy ...

LuatVietnam | Luật Quy hoạch đô thị 2009

Luật số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội Về việc quy định về quy hoạch đô thị (27 tr.) Posted: 9/5/2011 9:47:00 PM | Latest updated: 21/7/2022 1:07:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 2285. Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh ...

Quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết ban đầu tố …

Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả đánh giá, phân tích các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết ban đầu đối với tố giác, tin báo về tội phạm do lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an tiếp nhận, từ đó, đưa ra một số kiến nghị liên quan đến vấn đề này.

Hệ thống thông tin quy hoạch quốc gia

Đăng ký tài khoản. nhận thông tin cập nhật về công tác quy hoạch. Đăng ký. và đăng nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ. 6B đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Thành phố Hà …

Luật Quy hoạch đô thị

Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Số …

Khi nào cần điều chỉnh quy hoạch chung đô thị?

Điều 47. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị. Quy hoạch đô thị chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau: 1. Có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an …

Luật số 30/2009/QH12 của Quốc hội: LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị trên lãnh thổ Việt …

Khái niệm "thị trấn", "thị tứ" trong các văn bản của Nhà nước

Giải đáp thắc mắc của một số tổ chức và công dân về khái niệm "thị trấn", thị tứ" trong các văn bản của Nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, thuật ngữ "thị tứ" đã xuất hiện trong Thông tư số 03/BXD-KTQH ngày 4/6/1997 về việc hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn thị tứ ...

Luật quy hoạch 2017 số 21/2017/QH14 mới nhất

Điều 2. Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, …

Thanh Hóa: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quán Lào đến …

Trong đó, thị trấn Quán Lào: 824ha, xã Định Long: 470 ha, xã Định Liên: 673ha, xã Định Hưng: 699ha, một phần xã Định Bình: 76ha (phần diện tích kế thừa trong đồ án quy hoạch chung được duyệt năm 2012). Dân số hiện trạng khoảng: 32.000 người (theo biểu điều tra số liệu ...

Hệ thống thông tin quy hoạch quốc gia

Đăng ký tài khoản. nhận thông tin cập nhật về công tác quy hoạch. Đăng ký. và đăng nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ. …

Luật Quy hoạch 2017 của Quốc hội, số 21/2017/QH14

Điều 2. Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy …

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.

Luật quy hoạch và tác động của Luật đến quy hoạch …

Tại Điều 4 Luật Quy hoạch quy định những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch: (1) Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược …

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web